O AKCJI!

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza
do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym”, który  odbędzie
się w dniach 22-27 października 2018 r. Celem akcji jest promocja uczelni wyższych, innowacyjnych firm oraz instytucji zajmujących
się szeroko rozumianą nauką, a także podkreślenie roli, jaką w rozwoju lubuskiej nauki odgrywają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Do współpracy przy organizacji Szlaku zaproszone zostały jednostki naukowe, muzea, biblioteki, izby pamięci, instytucje otoczenia
biznesu oraz przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania.
We wskazanym terminie na terenie województwa lubuskiego zaplanowano szereg bezpłatnych przedsięwzięć: pokazów, spotkań, wykładów, warsztatów, lekcji, dni otwartych, itp.

Podsumowaniem całości będzie  „SHOW NAUKOWE”, które odbędzie się 27 października br.  w Zielonej Górze w WiMBP im. C. K. Norwida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ INNYCH ATRAKCJI